Comité TrekkerTrek Gulpen beschouwt iedereen als gast. Wij doen onze best om een goed maar ook waardig evenement met goede voorzieningen neer te zetten, waarop later iedereen tevreden terug kan kijken. Iedereen behoort zich dan ook als gast te gedragen.

 

Algemeen:

1.   Betreden van het terrein is op eigen risico.
2.   Aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, politie en brandweer dienen direct opgevolgd te worden.
3.   Bezoekers zijn verplicht zich bij de entree te kunnen legitimeren. Zonder legitimatie kan de toegang tot het festivalterrein worden geweigerd.
4.   De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van materialen.
5.   Verkoop van waren zonder toestemming van de organisatie is verboden.
6.   Glaswerk is niet toegestaan op het rennerskwartier.
7.   Aan personen onder 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.
8.   De banen zijn verboden toegang voor onbevoegden.
9.   Personen onder de 18 jaar zonder tractorrijbewijs mogen geen tractor besturen.
10. De maximale snelheid op het gehele terrein is 5 km/uur. (Dit geldt niet voor de machines die zich op de wedstrijdbanen bevinden).
11. Open vuur is verboden.
12. Afval behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken en niet op de grond.
13. Bij onduidelijkheid of niet genoemde zaken beslist de organisatie.
14. Bij betreding van het terrein gaat men automatisch akkoord met de huisregels.
15. Plezier is een noodzaak.

 

Parkeerterrein en buitenterrein:

1.  De aanwijzingen van verkeersregelaars en parkeerregelaars dienen stipt opgevolgd te worden.
2.  Het volgen van de aangegeven rijrichtingen is verplicht.
3.  De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of diefstal aangericht door derde.
4.  Afval behoort in de daarvoor bestemde afvalbakken en niet op de grond.
5.  Hinder geen overige weggebruikers.
6.  Parkeer uw voertuig op de daarvoor ingerichte parkeergelegenheden.
7.  Parkeren langs de weg, in bermen en groenstroken wordt niet gewaardeerd. (Denk aan de omwonende).
8.  Bij onduidelijkheid of niet genoemde zaken beslist de organisatie.